Сайт о сквотах (squats) и сквотерском движении
категория: Польша
теги: , ,

Месяц назад власти города Кракова произвели выселение Независимого Культурно-Общественного Центра, который находился в засквотированном здании на улице Велицкой. Во время выселения чиновники неоднократно повторяли, что обязательно найдут для нас другое помещение. Поэтому нами были поданы соответствующие документы, а в данный момент мы ждем ответа. В скором времени должно быть принято решение по нашему делу. Если не сложно, скопируй текст ниже, подпиши его и вышли на следующие адреса:
Мэр Кракова Jacek Majchrowski – prezydent@um.krakow.pl
Управление Коммунальных Сооружений в Кракове – zbk@zbk.krakow.pl
Это займет всего пару минут, но может действительно помочь нам!

Kraków promuje się jako miasto otwarte na nowe inicjatywy kulturalne oraz społeczne. Przynajmniej taki wizerunek starają się stworzyć urzędnicy miejscy oraz duże, najczęściej zależne od samorządu, instytucje kulturalne i społeczne. Niestety, jak się okazuje w praktyce, są to tylko puste słowa, co dobitnie pokazuje ewikcja Niezależnego Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ulicy Wielickiej 2, którą 15 września br. przeprowadzili urzędnicy Zarządu Budynków Komunalnych.

Niezależne Centrum mieściło się w zabytkowym budynku dawnego zajazdu św. Benedykta, który w wyniku zaniedbań władz miasta, latami stał pusty i popadał w ruinę. Dlatego właśnie grupa mieszkańców Krakowa stworzyła Inicjatywę na Rzecz Społecznej Rewitalizacji Przestrzeni i postanowiła odzyskać to miejsce dla realizacji potrzeb społeczności lokalnej. Pomieszczenia zajazdu, w którym znajdowało się Centrum, były stopniowo adaptowane dla działalności społecznej i kulturalnej. W piwnicach znajdowała się sala widowiskowa, w której odbywały się koncerty i spektakle oraz sala prób dla krakowskich zespołów. Na parterze miała powstać świetlica dla dzieci z Podgórza. W jej ramach planowano uruchomić darmowe kursy językowe prowadzone przez native speakerów, nieodpłatne korepetycje oraz warsztaty, zamierzano również utworzyć darmową kafejkę internetową. Oprócz tego w planach było utworzenie biblioteki oraz wygospodarowanie pokoi czytelniczych z dostępem do sieci internetowej. Pozostałe pomie
szczenia miały zostać zaadaptowane na galerię oraz salę kinową. Budynki gospodarcze miały zostać dostosowane do potrzeb warsztatów rowerowych oraz meblarskich.

Niestety władze miejskie nie pozwoliły na realizację tych wszystkich planów. Podczas ewikcji urzędnicy wielokrotnie powtarzali deklarację, że wygospodarują na potrzeby Centrum inny budynek na Podgórzu. Mam nadzieję, że nie były to tylko puste obietnice i władze przyznają krakowianom i krakowiankom uczestniczącym w Inicjatywie na Rzecz Społecznej Rewitalizacji Przestrzeni Miejskiej nowy budynek.

Zapotrzebowanie na takie miejsce jest ogromne, co udowodniły z jednej strony wszystkie osoby, które dołączały do grupy inicjatywnej, poświęcając bezinteresownie swój czas i energię przy tworzeniu samego Centrum, jak i osoby uczestniczące w organizowanych tam wydarzeniach. W oficjalnym otwarciu Centrum, na które złożyły się koncerty, wernisaż malarstwa i inne akcje artystyczne, uczestniczyło ponad 400 osób. Istnienie miejsca o takim charakterze wyraźnie pokazuje zatem, że jest to skuteczny pomysł na aktywizację obywateli miasta, na czym władzom Krakowa powinno przecież szczególnie zależeć.

Uważam, że mieszkańcy Podgórza mają oczywiste prawo do użytkowania przestrzeni publicznej, do realnego wpływu na jej kształtowanie oraz do przywracania jej prawdziwie społecznej roli. Dlatego obowiązkiem urzędników samorządowych Krakowa jest przekazanie miejsca, w którym będą mogli swobodnie realizować pomysły służące społeczności lokalnej.

BUDYNKI I SŁOWA NIE MOGĄ BYĆ PUSTE!

ИМЯ ФАМИЛИЯ, МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ

категория: Словения
теги: ,

Дорогие товарищи!

На протяжении последних 14 лет бывшие военные бараки в центре Марибора служили как культурный центр Пекарня для «альтернативного» и независимого культурного производства, гражданских инициатив и мирного общества.
«Культурный» центр Пекарня до сегодняшнего дня был открытым местом для: обмена идеями, спонтанных лабораторий, импровизированных студий, так же как и для автономного и самоорганизованного производства и различных культурных событий. Но на протяжении все тех же 14 лет комплекс изнашивался физически, без каких-либо ремонтов, кроме как пустых обещаний и хороших намерений. В этом году планы реставрации всего комплекса, основанные на реконструкции и инвесторских вложениях, были приняты мэрией города.
ВСЕ ЭТО СЕЙЧАС В ОПАСНОСТИ!!
Мэр Франк Канглер предлагает бросить здания с хорошо отлаженной структурой в обмен на обещания о новом месте, а то, что мы соорудили за все эти годы будет отдано в руки строителям.
С нас достаточно пустых обещаний!
Пожалуйства поддержите нас подписав петицию:
http://okno.cnvos.si/aplikacije/for-centre-pekarna.html

За немедленную реставрацию, за свободное творчество, за уважение к независимой культуре и к открытым умам.

Если вы хотите, можете так же связаться непосредственно с мэром Фрэнком Канглером:
franc.kangler@maribor.si

Sindian Underground
Maribor, Slovenia